Phân tích cơ bản forex là gì ?

November 21, 2013 10:30 By fx365 group | Tags : edu Các kiến thức cơ bản forex

Phân tích cơ bản là một phương pháp dự đoán giá trị nội tại của một khoản đầu tư. Nó 
dựa trên lý thuyết rằng giá thị trường của một tài sản có khuynh hướng di chuyển về 
phía 'giá trị thật' hoặc 'giá trị nội tại' của nó. 


Phân tích cơ bản trong Ngoại hối bao gồm việc dự đoán định giá của một đồng tiền và 
các xu hướng thị trường của nó bằng cách phân tích các điều kiện kinh tế, chính sách của 
chính phủ và các yếu tố xã hội hiện tại trong một khung chu kỳ kinh doanh. Các nhà kinh 
doanh Ngoại hối đo tình trạng của nền kinh tế một quốc gia bằng cách xem xét các chỉ 
báo kinh tế cho biết:


Thông báo Lãi suất
Tổng Sản phẩm Quốc nội (GDP)
Chỉ số Giá tiêu dùng (Lạm phát) và
các chỉ báo Chi tiêu
Các chỉ báo lao động
Kinh doanh
Bán lẻ và Niềm tin của Người Tiêu dùng
Cán cân Thặng dư Thương
mại hoặc Nợ
Chính sách Tài chính và Tiền tệ của Chính phủ
Lợi ích của Phân tích Cơ bản
Xác định được giá trị nội tại của một khoản đầu tư
Xác định được những cơ hội đầu tư dài hạn
Yếu điểm của Phân tích Cơ bản
Có quá nhiều chỉ báo kinh tế vĩ mô và chỉ báo có thể khiến những nhà đầu tư mới lẫn l

Các Chỉ báo Kinh tế Vĩ mô chính
Các chỉ báo kinh tế vĩ mô là các số liệu thống kê cho thấy trạng thái kinh tế hiện thời của 
một quốc gia tùy thuộc vào khu vực kinh tế cụ thể (công nghiệp, thị trường lao động, 
thương mại, v.v.). Các số liệu này được các cơ quan chính phủ và khu vực tư nhân xuất 
bản đều đặn vào một thời điểm nhất định.
Markets.com cung cấp một Lịch Kinh tế nêu các ngày có những thông báo và sự kiện 
quan trọng cơ bản. Khi được sử dụng đúng cách,các chỉ báo này có thể là tài nguyên vô 
giá cho bất kì nhà đầu tư Ngoại hối nào.
Thật ra, các số liệu này giúp nhà đầu tư Ngoại hối giám sát động lực của nền kinh tế; do 
đó, cũng không là ngạc nhiên khi hầu hết nhiều người trong các thị trường tài chính đều 
luôn tin theo chúng. Sau khi các chỉ báo này được phát hành chúng ta có thể quan sát 
được sự biến động của thị trường. Mức độ biến động được xác định tùy thuộc vào tầm 
quan trọng của một chỉ báo. Đó là lý do vì sao cần thiết phải hiểu chỉ báo nào là quan 
trọng và chỉ báo đó nói lên điều gì. 

· Thông báo Lãi suất
Lãi suất đóng vai trò quan trọng nhất trong sự vận động của giá tiền tệ trên thị trường trao 
đổi ngoại tệ. Ở cương vị là những tổ chức quyết định lãi suất, các ngân hàng trung ương 
là bên thực hiện có tầm ảnh hưởng nhiều nhất. Lãi suất cho thấy những dòng đầu tư. Vì 
các loại tiền tệ là đại diện cho nền kinh tế của một quốc gia, sự chênh lệch lãi suất ảnh 
hưởng đến giá trị tương ứng của các loại tiền tệ với nhau. Khi ngân hàng trung ương thay 
đổi lãi suất họ làm cho thị trường ngoại hối có sự xoay chuyển và dao động. Trong lĩnh 
vực kinh doanh Ngoại hối, sự phỏng đoán chính xác động thái của các ngân hàng trung 
ương có thể làm tăng cơ hội thành công của nhà kinh doanh.

· Tổng Sản phẩm Quốc Nội (GDP)
GDP là sự đo lường rộng nhất của nền kinh tế một quốc gia, và nó đại diện cho tổng giá 
trị thị trường của tất cả hàng hóa và dịch vụ được sản xuất bởi một quốc gia trong một 
năm nhất định. Vì chỉ số GDP tự bản thân
nó thường được xem là một chỉ báo đi chậm, hầu hết các nhà đầu tư đều tập trung vào hai 
báo cáo được phát hành trong những tháng trước khi có số liệu GDP cuối cùng: báo cáo 
tăng và báo cáo sơ khởi. Các điều chỉnh quan trọng giữa các báo cáo này có thể gây ra 
biến động lớn.

 
· Chỉ số Tiêu dùng
Chỉ số Tiêu dùng (CPI) có thể là chỉ báo lạm phát quan trọng nhất. Nó đại diện cho các 
thay đổi ở cấp độ giá bán lẻ đối với việc mua hàng cơ bản của người tiêu dùng. Lạm phát 
liên quan mật thiết với sức mua của một đơn vị tiền tệ trong vùng biên giới của nó và ảnh 
hưởng đến vị thế của nó trên các thị trường quốc tế. Nếu kinh tế phát triển trong điều kiện 
bình thường, chỉ số CPI tăng có thể dẫn đến
lãi suất cơ bản tăng. Điều này, đến lượt nó, sẽ dẫn đến sự gia tăng tính
hấp dẫn của một đơn vị tiền tệ.

· Chỉ báo thất nghiệp
Các chỉ báo thất nghiệp cho thấy sức khỏe tổng quát của một nền kinh tế hoặc một chu 
kỳ kinh doanh. Để hiểu được nền kinh tế hoạt động ra sao, điều quan trọng là phải biết có 
bao nhiêu việc làm được tạo ra hay bị mất đi, tỉ lệ phần trăm của lực lượng lao động hiện 
đang làm việc, và bao nhiêu người lao động mới tuyên bố thất nghiệp. Để đo tỉ lệ lạm 
phát, một điều cũng quan trọng là giám sát tốc độ lương tăng.

· Kinh doanh bán lẻ
Chỉ báo kinh doanh bán lẻ được công bố hàng tháng và quan trọng đối với các nhà kinh 
doanh ngoại hối vì nó cho thấy sức mạnh tổng thể của việc tiêu dùng và sự thành công 
của các cửa hàng bán lẻ. Báo cáo này đặc biệt hữu ích vì nó là chỉ báo đúng thời điểm thể 
hiện nhiều kiểu tiêu dùng được điều chỉnh đối với những dao động theo mùa. Nó có thể 
được sử dụng để dự đoán hoạt động của các chỉ báo quan trọng nhưng chậm
hơn, và để đánh giá hướng trước mắt của một nền kinh tế.

· Cán cân Thanh toán
Cán cân Thanh toán đại diện cho tỉ lệ giữa các khoản thanh toán nhận được từ nước ngoài 
vào và lượng thanh toán ra nước ngoài. Nói cách khác, nó thể hiện tất cả các hoạt động 
ngoại thương, cán cân thương mại, và sự cân đối giữa xuất khẩu và nhập khẩu, và chi trả 
chuyển nhượng. Nếu thu nhập đầu vào vượt các khoản thanh toán cho các quốc gia và tổ 
chức quốc tế khác, cán cân thanh toán là tích cực. Phần thặng dư là yếu tố thuận lợi cho 
sự lớn mạnh của đồng tiền quốc gia.


· Chính sách Tài chính và Tiền tệ của Chính phủ 
Sự ổn định của nền kinh tế (ví dụ: sự toàn dụng, lạm phát được kiểm soát, và cán cân 
thanh toán cân bằng) là một trong những mục tiêu mà các chính phủ cố gắng đạt được 
thông qua việc vận dụng các chính sách tiền tệ và tài chính. Chính sách tài chính liên 
quan đến thuế và chi tiêu, chính sách tiền tệ liên quan đến các thị trường tài chính và 
lượng cung tín dụng, tiền, và những tài sản tài chính khác.


Kết luận: Có nhiều chỉ báo kinh tế, và nhiều báo cáo riêng khác nữa có thể được sử dụng 
để đánh giá những yếu tố cơ bản của ngoại hối. Điều quan trọng là cần dành thời gian để 
không chỉ nhìn những con số, mà còn phải hiểu ý nghĩa của chúng và cách thức mà chúng 
ảnh hưởng đến nền kinh tế của một quốc gia.